Wika Halı Isıtıcı Karbon Film Hakkında

Wika halı altı ısıtma sistemleri, halı ısıtıcı, karbon ısıtıcı ve cami ısıtma sistem seçiminde göz önünde tutulacak pek çok kriter sıralanabilir. Bunların önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

Konfor

En önemli kriterlerden biridir. Bir anlamda tesisatın yapılış amacı da budur. Dolayısı ile seçilecek
sistem, iç ortamda beklenen şartları bütün değişen dış hava koşulları dahilinde hep belirli değerde
tutabilmelidir. Bu konfor şartları arasında,
– Sıcaklık,
– Taze hava miktarı,
– Ses kirliliği,
– Nem,
– Temizlik (hijyen) gibi değerler bulunmaktadır.

Kuruluş Maliyeti

Kısıtlı kaynaklar yatırımcıyı ucuz yatırımlara yöneltmekte ve en önemli ölçüt haline getirmektedir.
Aslında önemli olan toplam maliyet değeridir. Bunun anlamı sistemin ekonomik ömrü içinde ortaya
çıkan işletme ve yatırım maliyetleri toplamıdır. Değişik kurulum maliyetleri hesaplandığında karbon filmin daha ucuza geleceği görülecektir.

İşletme Maliyeti

Enerji maliyetlerinin artması işletme maliyetlerini ön plana çıkarmıştır. Bu maliyet içinde yakıt, servis
ve bakım giderleri bulunmaktadır. Şayet sistem maliyeti ucuz fakat işletmesi pahalı ise bu sistem
günümüz de yanlış bir seçim olarak kabul edilmektedir. Bu maliyete doğrudan etki eden en önemi
faktör verimdir. Sistem maliyeti yüksek fakat aynı zamanda verimi yüksek sistem toplam maliyette
ucuz sisteme göre avantajlı olabilmektedir. Sistem seçiminde günümüzdeki anlayışa göre en önemli
ölçüt bu olmaktadır

Servis Bakım Sıklığı ve Kolaylığı

Kullanıcı için başlangıçta geri planda düşünülen bu seçenek bir arıza anında konforu kesintiye
uğrattığı için sonradan önem kazanmaktadır. Aynı durum bakım konusunda da söz konusudur. Sistem
mümkün olduğu kadar basit ve sağlam olmalıdır. Özellikle çoğu zaman profesyonel servis ve bakım
teminindeki zorluklar nedeniyle, karmaşık sistemler istenildiği gibi korunamamakta, zamanla tasarım
şartlarının çok dışında ilkel şartlarda çalışmak zorunda kalmaktadır.

İşletme Kolaylığı

İşletilmesinin kolaylığı servis, bakım sıklığı ve kolaylığından farklı düşünülmelidir. İşletmenin
mümkün mertebe insansız yapılabilmesi önemlidir. Halı ısıtıcı karbon film ile ısıtmada sistemi kontrol eden ayrı
bir görevliye ihtiyaç duyulmaz mekanik veya tercih edilmesi durumunda otomasyon yazılım ile yılın
tüm günlerinde sistem kendini kontrol eder.

Çevre Faktörü

Sistem seçiminde çevre faktörü henüz belirleyici olmamaktadır. İleri ülkelerde yakıt, ekipman ve
sistem seçiminde çevre daha belirleyicidir.
Bunun ötesinde ikinci derecede çok daha farklı teknik, ekonomik, ekolojik ve sosyal kriterler
sayılabilir; bunlar bazı hallerde en önemli dizayn şartı olabilir.Karbon film ısıtmalarda çevreye zararlı
bir sonucun doğmadığı tüketilen enerji türünden anlaşılacağı ortadadır