Ürünlerimiz

Wika Film Halı Altı Isıtma Sistemleri ürün portföyünü aşağıda görüldüğü gibi ana ürünler, yan ürünler ve termostadlar olarak 3 temel başlıkta sınıflandırmaktadır.